Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 6 Nytorgsgatan-Bondegatanmm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 6 Nytorgsgatan-Bondegatanmm 1580 16,6% 41,8% 23,2% 18,4% 5,9% 49,1% 50,9% 0,8% 2,5%
Summa 1580 16,6% 41,8% 23,2% 18,4% 5,9% 49,1% 50,9% 0,8% 2,5%

http://www.val.se