Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 7 Kv Linjalen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 7 Kv Linjalen mm 1468 17,5% 24,6% 29,3% 28,6% 7,3% 51,2% 48,8% 0,4% 2,9%
Summa 1468 17,5% 24,6% 29,3% 28,6% 7,3% 51,2% 48,8% 0,4% 2,9%

http://www.val.se