Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan 1694 34,5% 39,0% 15,5% 11,0% 4,4% 51,4% 48,6% 0,8% 2,4%
Summa 1694 34,5% 39,0% 15,5% 11,0% 4,4% 51,4% 48,6% 0,8% 2,4%

http://www.val.se