Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 9 Helgalunden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 9 Helgalunden 1329 19,0% 42,1% 22,7% 16,2% 6,0% 48,4% 51,6% 1,5% 3,9%
Summa 1329 19,0% 42,1% 22,7% 16,2% 6,0% 48,4% 51,6% 1,5% 3,9%

http://www.val.se