Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 11 Rosenlundsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 11 Rosenlundsparken 1606 20,9% 43,5% 22,0% 13,6% 6,1% 49,3% 50,7% 0,9% 3,7%
Summa 1606 20,9% 43,5% 22,0% 13,6% 6,1% 49,3% 50,7% 0,9% 3,7%

http://www.val.se