Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 13 Rosenlund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 13 Rosenlund 1392 15,7% 30,7% 25,2% 28,4% 7,7% 45,3% 54,7% 0,6% 1,2%
Summa 1392 15,7% 30,7% 25,2% 28,4% 7,7% 45,3% 54,7% 0,6% 1,2%

http://www.val.se