Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 14 Bjurholmsplan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 14 Bjurholmsplan mm 1557 23,7% 43,9% 19,9% 12,5% 4,5% 48,3% 51,7% 0,5% 3,3%
Summa 1557 23,7% 43,9% 19,9% 12,5% 4,5% 48,3% 51,7% 0,5% 3,3%

http://www.val.se