Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 15 Ölandsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 15 Ölandsgatan mm 1263 22,2% 40,1% 21,9% 15,7% 6,1% 51,3% 48,7% 0,9% 3,3%
Summa 1263 22,2% 40,1% 21,9% 15,7% 6,1% 51,3% 48,7% 0,9% 3,3%

http://www.val.se