Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 16 Blekingegatan östra mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 16 Blekingegatan östra mm 1442 17,5% 36,0% 25,7% 20,7% 7,5% 47,3% 52,7% 0,6% 1,8%
Summa 1442 17,5% 36,0% 25,7% 20,7% 7,5% 47,3% 52,7% 0,6% 1,8%

http://www.val.se