Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 18 Nytorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 18 Nytorget 1328 23,3% 35,5% 21,8% 19,3% 6,3% 48,3% 51,7% 0,8% 3,2%
Summa 1328 23,3% 35,5% 21,8% 19,3% 6,3% 48,3% 51,7% 0,8% 3,2%

http://www.val.se