Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Katarina 20 Ringen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Katarina 20 Ringen 1570 13,8% 25,9% 20,3% 40,0% 6,3% 41,1% 58,9% 0,8% 2,4%
Summa 1570 13,8% 25,9% 20,3% 40,0% 6,3% 41,1% 58,9% 0,8% 2,4%

http://www.val.se