Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 1 Mandelparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 1 Mandelparken 1545 7,4% 25,0% 26,8% 40,8% 3,2% 46,1% 53,9% 1,5% 7,5%
Summa 1545 7,4% 25,0% 26,8% 40,8% 3,2% 46,1% 53,9% 1,5% 7,5%

http://www.val.se