Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 2 Åsöberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 2 Åsöberget 1257 22,6% 32,7% 23,6% 21,1% 6,5% 44,2% 55,8% 0,6% 2,6%
Summa 1257 22,6% 32,7% 23,6% 21,1% 6,5% 44,2% 55,8% 0,6% 2,6%

http://www.val.se