Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 3 Sofia kyrka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 3 Sofia kyrka 1639 19,8% 40,1% 21,3% 18,7% 5,1% 50,3% 49,7% 1,1% 4,0%
Summa 1639 19,8% 40,1% 21,3% 18,7% 5,1% 50,3% 49,7% 1,1% 4,0%

http://www.val.se