Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 4 Stig Claessons Park-Fjällg.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 4 Stig Claessons Park-Fjällg. 1445 19,2% 37,9% 23,5% 19,3% 4,5% 46,2% 53,8% 1,0% 3,3%
Summa 1445 19,2% 37,9% 23,5% 19,3% 4,5% 46,2% 53,8% 1,0% 3,3%

http://www.val.se