Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 6 Luma

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 6 Luma 1502 15,5% 57,6% 19,5% 7,4% 4,6% 50,1% 49,9% 0,9% 1,5%
Summa 1502 15,5% 57,6% 19,5% 7,4% 4,6% 50,1% 49,9% 0,9% 1,5%

http://www.val.se