Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 7 Kv Vitbetan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 7 Kv Vitbetan 1218 26,6% 42,2% 17,7% 13,5% 5,0% 47,0% 53,0% 0,8% 3,4%
Summa 1218 26,6% 42,2% 17,7% 13,5% 5,0% 47,0% 53,0% 0,8% 3,4%

http://www.val.se