Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 8 Hammarby Allé Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 8 Hammarby Allé Ö 1141 14,6% 61,4% 16,0% 8,0% 4,7% 50,6% 49,4% 1,2% 2,5%
Summa 1141 14,6% 61,4% 16,0% 8,0% 4,7% 50,6% 49,4% 1,2% 2,5%

http://www.val.se