Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 9 Skanstull

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 9 Skanstull 1600 14,0% 37,8% 22,9% 25,2% 5,1% 45,9% 54,1% 1,6% 3,3%
Summa 1600 14,0% 37,8% 22,9% 25,2% 5,1% 45,9% 54,1% 1,6% 3,3%

http://www.val.se