Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 10 Vintertullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 10 Vintertullen 1372 10,1% 22,6% 24,9% 42,4% 5,8% 45,5% 54,5% 1,2% 1,6%
Summa 1372 10,1% 22,6% 24,9% 42,4% 5,8% 45,5% 54,5% 1,2% 1,6%

http://www.val.se