Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 13 Sickla udde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 13 Sickla udde 1014 9,1% 49,3% 23,8% 17,9% 3,6% 46,4% 53,6% 1,3% 2,5%
Summa 1014 9,1% 49,3% 23,8% 17,9% 3,6% 46,4% 53,6% 1,3% 2,5%

http://www.val.se