Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 14 Sickla kanal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 14 Sickla kanal 1415 21,3% 46,4% 16,7% 15,7% 4,2% 48,9% 51,1% 1,1% 1,8%
Summa 1415 21,3% 46,4% 16,7% 15,7% 4,2% 48,9% 51,1% 1,1% 1,8%

http://www.val.se