Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 15 Mårtensdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 15 Mårtensdal 1339 16,1% 55,7% 19,3% 8,8% 3,4% 49,6% 50,4% 1,8% 1,8%
Summa 1339 16,1% 55,7% 19,3% 8,8% 3,4% 49,6% 50,4% 1,8% 1,8%

http://www.val.se