Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 16 Sickla Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 16 Sickla Park 1604 16,7% 57,0% 19,0% 7,3% 3,6% 48,1% 51,9% 1,4% 2,5%
Summa 1604 16,7% 57,0% 19,0% 7,3% 3,6% 48,1% 51,9% 1,4% 2,5%

http://www.val.se