Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 17 Lugnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 17 Lugnet 1638 18,9% 49,8% 20,7% 10,6% 4,7% 50,2% 49,8% 1,0% 0,5%
Summa 1638 18,9% 49,8% 20,7% 10,6% 4,7% 50,2% 49,8% 1,0% 0,5%

http://www.val.se