Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mm 1094 27,3% 35,5% 22,3% 14,9% 6,8% 48,7% 51,3% 0,6% 2,3%
Summa 1094 27,3% 35,5% 22,3% 14,9% 6,8% 48,7% 51,3% 0,6% 2,3%

http://www.val.se