Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 19 Blecktornet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 19 Blecktornet 1360 13,4% 30,7% 32,6% 23,3% 5,4% 47,1% 52,9% 0,8% 2,1%
Summa 1360 13,4% 30,7% 32,6% 23,3% 5,4% 47,1% 52,9% 0,8% 2,1%

http://www.val.se