Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 20 Klippgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 20 Klippgatan mm 1336 21,5% 43,2% 19,4% 15,9% 5,0% 44,8% 55,2% 1,2% 3,1%
Summa 1336 21,5% 43,2% 19,4% 15,9% 5,0% 44,8% 55,2% 1,2% 3,1%

http://www.val.se