Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sofia 21 Sickla kaj

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sofia 21 Sickla kaj 1556 28,4% 43,8% 18,1% 9,7% 5,5% 49,4% 50,6% 1,3% 2,1%
Summa 1556 28,4% 43,8% 18,1% 9,7% 5,5% 49,4% 50,6% 1,3% 2,1%

http://www.val.se