Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 1 Ture Nermans gränd mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 1 Ture Nermans gränd mm 1364 18,8% 35,2% 22,1% 23,8% 4,8% 45,9% 54,1% 0,7% 15,5%
Summa 1364 18,8% 35,2% 22,1% 23,8% 4,8% 45,9% 54,1% 0,7% 15,5%

http://www.val.se