Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 3 Celsiusgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 3 Celsiusgatan mm 1299 23,8% 45,8% 16,7% 13,7% 3,2% 48,7% 51,3% 0,6% 4,5%
Summa 1299 23,8% 45,8% 16,7% 13,7% 3,2% 48,7% 51,3% 0,6% 4,5%

http://www.val.se