Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 5 Polishuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 5 Polishuset 1191 18,3% 41,5% 21,3% 18,9% 5,0% 45,8% 54,2% 1,3% 4,1%
Summa 1191 18,3% 41,5% 21,3% 18,9% 5,0% 45,8% 54,2% 1,3% 4,1%

http://www.val.se