Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 6 Kungsholmstorg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 6 Kungsholmstorg V 1097 16,6% 33,7% 23,7% 26,0% 4,2% 46,7% 53,3% 1,0% 4,8%
Summa 1097 16,6% 33,7% 23,7% 26,0% 4,2% 46,7% 53,3% 1,0% 4,8%

http://www.val.se