Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 7 Kungsholmstorg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 7 Kungsholmstorg Ö 1123 16,9% 31,2% 27,4% 24,5% 6,3% 47,9% 52,1% 0,6% 2,3%
Summa 1123 16,9% 31,2% 27,4% 24,5% 6,3% 47,9% 52,1% 0,6% 2,3%

http://www.val.se