Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 8 Piperska muren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 8 Piperska muren 1587 20,8% 39,3% 23,2% 16,7% 6,2% 50,0% 50,0% 1,4% 5,0%
Summa 1587 20,8% 39,3% 23,2% 16,7% 6,2% 50,0% 50,0% 1,4% 5,0%

http://www.val.se