Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 9 Kungsklippan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 9 Kungsklippan mm 1490 20,3% 38,3% 21,1% 20,3% 4,3% 51,8% 48,2% 1,3% 4,2%
Summa 1490 20,3% 38,3% 21,1% 20,3% 4,3% 51,8% 48,2% 1,3% 4,2%

http://www.val.se