Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 10 Stadshuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 10 Stadshuset 1288 14,4% 26,1% 19,5% 40,0% 4,0% 44,1% 55,9% 0,7% 3,9%
Summa 1288 14,4% 26,1% 19,5% 40,0% 4,0% 44,1% 55,9% 0,7% 3,9%

http://www.val.se