Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 11 Barnhusviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 11 Barnhusviken 1266 11,6% 33,3% 28,8% 26,3% 5,1% 49,3% 50,7% 1,2% 3,5%
Summa 1266 11,6% 33,3% 28,8% 26,3% 5,1% 49,3% 50,7% 1,2% 3,5%

http://www.val.se