Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 12 Rådhuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 12 Rådhuset 1212 15,0% 41,8% 23,2% 20,0% 4,5% 48,9% 51,1% 1,1% 4,2%
Summa 1212 15,0% 41,8% 23,2% 20,0% 4,5% 48,9% 51,1% 1,1% 4,2%

http://www.val.se