Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungsholm 13 John Ericssonsgatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungsholm 13 John Ericssonsgatan mm 1267 17,6% 34,0% 20,0% 28,4% 4,3% 45,3% 54,7% 1,3% 3,4%
Summa 1267 17,6% 34,0% 20,0% 28,4% 4,3% 45,3% 54,7% 1,3% 3,4%

http://www.val.se