Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 1 Fredhäll S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 1 Fredhäll S 1415 19,6% 38,8% 20,8% 20,8% 3,6% 44,9% 55,1% 0,6% 14,4%
Summa 1415 19,6% 38,8% 20,8% 20,8% 3,6% 44,9% 55,1% 0,6% 14,4%

http://www.val.se