Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 2 Fredhäll N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 2 Fredhäll N 1212 26,2% 48,1% 14,4% 11,4% 3,1% 49,0% 51,0% 0,7% 3,5%
Summa 1212 26,2% 48,1% 14,4% 11,4% 3,1% 49,0% 51,0% 0,7% 3,5%

http://www.val.se