Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 3 Fredhäll V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 3 Fredhäll V 1227 16,9% 34,2% 16,9% 32,0% 2,4% 43,5% 56,5% 1,0% 3,4%
Summa 1227 16,9% 34,2% 16,9% 32,0% 2,4% 43,5% 56,5% 1,0% 3,4%

http://www.val.se