Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 4 Kristinebergsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 4 Kristinebergsparken 975 25,7% 40,7% 20,2% 13,3% 3,8% 48,5% 51,5% 0,5% 4,5%
Summa 975 25,7% 40,7% 20,2% 13,3% 3,8% 48,5% 51,5% 0,5% 4,5%

http://www.val.se