Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 5 Kristinebergs strand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 5 Kristinebergs strand 1220 12,9% 50,6% 25,6% 11,0% 3,9% 49,8% 50,2% 0,4% 1,5%
Summa 1220 12,9% 50,6% 25,6% 11,0% 3,9% 49,8% 50,2% 0,4% 1,5%

http://www.val.se