Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 6 Geijersvägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 6 Geijersvägen mm 830 14,9% 43,3% 23,7% 18,1% 4,1% 48,7% 51,3% 1,4% 3,1%
Summa 830 14,9% 43,3% 23,7% 18,1% 4,1% 48,7% 51,3% 1,4% 3,1%

http://www.val.se