Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 7 Marieberg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 7 Marieberg S 1256 14,6% 25,7% 20,2% 39,4% 3,6% 46,9% 53,1% 0,6% 3,5%
Summa 1256 14,6% 25,7% 20,2% 39,4% 3,6% 46,9% 53,1% 0,6% 3,5%

http://www.val.se