Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 8 Rålambshov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 8 Rålambshov 1325 20,5% 33,8% 22,0% 23,7% 5,1% 46,1% 53,9% 1,0% 3,3%
Summa 1325 20,5% 33,8% 22,0% 23,7% 5,1% 46,1% 53,9% 1,0% 3,3%

http://www.val.se