Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 9 Stadshagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 9 Stadshagen 1510 31,2% 36,2% 17,8% 14,8% 5,7% 50,9% 49,1% 1,1% 3,2%
Summa 1510 31,2% 36,2% 17,8% 14,8% 5,7% 50,9% 49,1% 1,1% 3,2%

http://www.val.se