Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Göran 10 Svarvargatan mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Göran 10 Svarvargatan mm 1133 24,2% 42,5% 18,4% 14,9% 4,1% 48,8% 51,2% 0,8% 3,8%
Summa 1133 24,2% 42,5% 18,4% 14,9% 4,1% 48,8% 51,2% 0,8% 3,8%

http://www.val.se